Nodarbību saraksts un cenas

rasp lv 2022

Nodarbības ir maksas:

1 nodarbības maksa 2,5€ (līdz oktobrim)

No oktobra:

2022lv

* berni no viena ģimenes

Visi abonementi ir jāapmaksā līdz tekošā mēneša 5.datumam. Abonementi ir derīgi tikai vienai grupai. Tarifs diviem bērniem ir iespējams, ja bērni ir no vienas ģimenes.

Sākot ar katra mēneša 6.datumu nodarbības ir pēc tarifa “Vienreizējais apmeklējums”. Apmaksu pēc tarifa “Vienreizējais apmeklējums” var veikt nākamā mēnesī no 1. līdz 5.datumam.

Apmaksa tikai ar elektronisko maksājumu  kluba bankas rēķinu.

Norēķinu konts:  SWEDBANK, LV50HABA0551042218367.
Saņēmējs: Biedrība Intelektuālo galda spēļu klubs „LOĢIKA”.
Reģ.nr. 40008250919

Maksājuma mērķī jānorāda: Bērna vārds un uzvārds.
Piemēram: Janis Ozols

Mūsu kluba licence:

Licence